စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့

စဉ်အမည်ရာထူးမှတ်ချက်
ဒေါက်တာနုနုအေး
ကျောင်းအုပ်ကြီး
ဒေါ်မြင့်မြင့်သန်း
ဒုကျောင်းအုပ်
ဦးမြင့်‌ကျော်ဌာနမှူး (ပညာရေး)
ဒေါ်စန်းစန်းအေး
ဌာနမှူး (သင်ပြနည်း)
ဒေါ်ဖြူဖြူအေး
ဌာနမှူး (စာပေ-ဝိဇ္ဇာ)