သင်္ချာဌာန

စဉ်အမည်ရာထူးဘာသာမှတ်ချက်
ဒေါ်မြင့်မြင့်ထွေးကထိကသင်္ချာ(စာပေ)
ဒေါ်ချစ်ငြိမ်းလွင်လ/ထ ကထိက သင်္ချာ(စာပေ)
ဦးရဲဝင်းအောင် လ/ထ ကထိက သင်္ချာ(စာပေ)
ဒေါ်အိဖြူသွယ် လ/ထ ကထိက သင်္ချာ(သင်ပြနည်း)
ဒေါ်ပြည့်ဖြိုးလှိုင် လ/ထ ကထိက သင်္ချာ(သင်ပြနည်း)