ဆရာသမဂ္ဂ

(၂၀၁၉-၂၀၂၀) ပညာသင်နှစ်အတွက် ကျိုင်းတုံပညာရေးကောလိပ်၏ ဆရာများသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင် (၃၃) ဦး နှင့် ကော်မတီဝင် (၈) ဦး ကို (၉.၁၂.၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင် အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

(၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်)
ကျိုင်းတုံပညာရေးကောလိပ်ဆရာများသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းပုံစာရင်း

                     ၁။ ဦးမြင့်ကျော် ( ဥက္ကဌ )

                     ၂။ ဒေါ်စန်းစန်းအေ( ဒု- ဥက္ကဌ )

                     ၃။ ဦးဟန်ဇင်ဖြိုးနိုင် ( အတွင်းရေးမှူး )

                     ၄။ ဒေါ်အေးငြိမ်းဖြူ ( တွဲဘက်-အတွင်းရေးမှူး )

                     ၅။ ဦးရဲဝင်းအောင် ( ဘဏ္ဍာရေးမှူး )

                     ၆။ ဒေါ်စုမေနောင် ( တွဲဘက်-ဘဏ္ဍာရေးမှူး )

                     ၇။ ဒေါ်ချစ်ငြိမ်းလွင် ( စာရင်းစစ် )      

                     ၈။ ဒေါ်ညိုညိုဝင့်ဖြူ ( မှတ်တမ်းနှင့်သတင်းထုတ်ပြန်ရေး )